אודות הסיוף
חדשות הסייף
צור קשר

אודות הסיוף


הסיוף הוא ענף ספורט שהתפתח מתוך טכניקת קרב. מקור הסיף בקרב חמוש, לרוב בין שני אנשים (דו קרב) שבו משתמשים בנשק קר בעל להב ארוך ובמגן יד.
הסיף הוא אחד מענפי הקרב המוקדמים ביותר, והתפתח כענף ספורט ואימון מתוך צורת הקרב המלחמתית. הסיוף הינו ספורט אולימפי, ונמנה עם ענפי הספורט המייסדים עם חידוש המשחקים בעת החדשה באולימפיאדת אתונה בשנת 1896.
 

הכלים

 
פלורט (רומח)    foil        << תחום הפגיעה החוקי  מודגש בכתום

הרומח הוא כלי דקירה, כלומר הפגיעות צריכות להתבצע במגע של חוד הלהב ביריב.
אזור הפגיעה החוקי ברומח מכוסה בביגוד חשמלי. הראש, הזרועות והרגליים אינם אזורי פגיעה חוקיים.
הרומח התפתח מהחרב הקלה (Rapier) של ימי הביניים. יש לו להב דק וגמיש ומגן יד דמוי פעמון.
בענף הרומח קיימת זכות התקפה לסייף אשר מתקיף, וזכות הגנה לסייף הנוטל את להב היריב על ידי פגיעה עם להבו שלו על להב היריב.
 
דקר –    epee                 << תחום הפגיעה החוקי מודגש בכתום

הדקר הוא יורשו של הדקר ששימש לדו-קרב במאה ה-19. הוא יציב וכבד יותר מהרומח, ובעל מגן יד גדול יותר. גם הדקר, כמו הרומח, הוא כלי דקירה. בדקר אין זכות דקירה  והכלל הוא שכל דקירה נחשבת לנקודה. אזור הפגיעה החוקי בדקר הוא הגוף כולו, כולל הראש והרגליים.
 
חרב –sabre      חרב<< תחום הפגיעה החוקי מודגש בכתום

החרב התפתחה מהחרב הצבאית של הפרשים הקלים של המאה ה-17. הלהב שטוח וקל. החרב היא כלי דקירה והצלפה, כלומר הפגיעות יכולות להיעשות בכל חלקי הלהב. אזור הפגיעה החוקי הוא כל פלג הגוף העליון, לרבות הראש והידיים. להבדיל מברומח, אזור המפשעה אינו חוקי, וגבול אזור הפגיעה הוא קו אופקי מתחת לאזור הבטן בקו המותניים.
קרב החרב הוא על פי רוב מהיר יותר מקרב הרומח. הפגיעות מתרחשות לרוב לאחר שניות מעטות. כמו ברומח, גם בחרב תקף כלל זכות ההתקפה
.

הקרב               
 
לדקור ולא להידקר – זהו העיקרון הבסיסי בענף הסיוף בו שני הסייפים מתמודדים ומנסים לדקור זה את זה, ובמקביל נזהרים מלקבל דקירה מהיריב. 
את התקפת אחד היריבים הודף היריב השני בעזרת הלהב של כלי הסיף שלו.
הקרב מתנהל על מסלול ארוך וצר. אורך המסלול 14 מטר ורוחבו 2-1.5 מטרים.
הפגיעות נמדדות כיום באמצעות ציוד חשמלי מיוחד. המנצח הוא הראשון שצובר מספר מסוים של פגיעות מזכות ביריבו, או זה שמוביל בסיום הזמן החוקי.


 
תכונות נדרשות                          


כל סייף נדרש לתכונות פיזיות, טכניות, טקטיות ומנטליות.
תכונות פיזיות - תכונות שזקוק להן סייף הן: כוח, קואורדינציה, מהירות, זריזות, סיבולת ועוד. תכונות אלו נרכשות על ידי אימון כללי באולם, ריצות, קפיצות, פעילות אירובית, תרגילי עין-יד, חדר כוח ומשחקים שאינם קשורים ישירות לסיוף.
תכונות טכניות - פתרונות טכניים למטלות קרב הסיוף הכוללים אימון היד, שליטה בלהב ובקצהו, אימון רגליים (התקפות ונסיגות בהתאם למהלך הקרב), שמירת מרחק מהיריב (בהתאם לצורכי הקרב) ותזמון ("טיימינג")     .
תכונות טקטיות - נדרשות על מנת להביא לידי מיצוי את התכונות הטכניות בזמן ובמרחק הנכון, כך שהיריב יופתע. תכונות אלו באות לידי ביטוי על ידי ניתוח של מחשבות היריב, הכנות לקראת פעולה, מלכודות וגרימה ליריב לבצע פעולה שאנו מעוניינים שיעשה.
תכונות מנטליות - כוללות, ריכוז, אומץ, תפקוד תחת לחץ וראיית קרב כוללת.
24112201213563412361.png

HFC.CO.IL©